Aktualności

 

WYNIKI OPEN - CROSS RYDUŁTOWSKI 2015

WYNIKI DZIECI I MŁODZIEŻY -

CROSS RYDUŁTOWSKI 2015

 
 
 
CROSS RYDUŁTOWSKI O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA - 2015

Pobierz regulamin w wersji PDF

Biuro zawodów czynne będzie od godziny 9:00 do godziny 10:30.

 

Plan programu minutowego

 
11:00 – 200m bieg przedszkolaka
 
11:10 – 400m dz. i chł.
 
11:20 - 600m dz.2005-2004; 2003-2002; 2001-2000
 
11:30 – 1000m chł. 2005-2004; 2003-2002; 2001-2000;dz. 1999-1998
 
11:45 - 2000m chł. 1999-1998
 
12:00 – 4000m K, 8000m M - rocznik 1997 i starsi
 
13:00 – dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród
 
 
CROSS RYDUŁTOWSKI O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA

BIEG PRZEDSZKOLAKA

 
18.04.2015 (SOBOTA) start godz. 11:00 Tereny w obrębie Machnikowca – parking przy RCK Zgłoszenia do startu: od godz. 9,00 do 10,30 – budynek Gimnazjum nr 1 (ul. Strzelców Bytomskich 13).
 
Zapraszamy do udziału Zawody są wspierane finansowo przez Miasto Rydułtowy
 
 
CROSS RYDUŁTOWSKI O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA

Biegi dla dzieci i młodzieży o Puchar Prezesa UKS „Piątka Plus” Rydułtowy

 
TERMIN I MIEJSCE:
 
18.04.2015 (SOBOTA) START GODZ. 11:00, Rydułtowy – teren rekreacyjny „Machnikowiec”
przy RCK ul. Strzelców Bytomskich 9A
 
Zapisy: Biuro zawodów od godz. 9,00 – 10,30 – Budynek Gim nr 1 ul. Strzelców Bytomskich 13.
 
PROGRAM IMPREZY
 
Seniorzy - mężczyźni: 8 km.(3 okrążenia)
 
Seniorzy - kobiety: 4 km (2 okrążenia).
 
Biegi dla dzieci i młodzieży: 0,6km; 1km; 2km
 
Start biegów dla dzieci od godz. 11:00 do 12:00 – parking przy RCK Rydułtowy
 
Start biegu głównego - godz. 12:00 - parking przy RCK Rydułtowy
 
Dekoracja i zakończenie ok. godz. 13:00 -14:00.
 
Zawody są wspierane finansowo przez Miasto Rydułtowy
 
 
 CROSS RYDUŁTOWSKI O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA
 

REGULAMIN

1. CEL
• Promocja miasta Rydułtowy.
• Promocja biegów masowych jako prostej aktywności ruchowej.
 
2. ORGANIZATORZY
• UKS „Piątka Plus” Rydułtowy.
• Urząd Miasta Rydułtowy.
 
3. TERMIN I MIEJSCE:
18.04.2015 (SOBOTA) GODZ.11:00, Rydułtowy – teren rekreacyjny „Machnikowiec” przy RCK ul. Strzelców Bytomskich 9a
 
4. TRASA BIEGU:
Cross: ścieżki polne, niewielki fragment asfaltu i kostki brukowej (pętle).
 
5. PROGRAM IMPREZY
• Seniorzy - mężczyźni: 8 km.(4 okrążenia)
• Seniorzy - kobiety: 4 km (2 okrążenia).
• Biegi dla dzieci i młodzieży: 0,6km; 1km; 2km
• Start o godz. 11:00 – parking przy RCK Rydułtowy
• Dekoracja i zakończenie ok. godz. 13:00 -14:00.
 
6. KATEGORIE WIEKOWE
• M – 1      17-19 lat      K – 1      17-19 lat
• M – 2      20-29 lat      K – 2      20-29 lat
• M – 3      30-39 lat      K – 3      30 - 44 lata
• M – 4      40-49 lat      K – 4      45 i więcej lat
• M – 5      50 i więcej

Biegi dzieci i młodzieży:
- Przedszkolaki (2008 i młodsze)
- Dzieci (2006 i 2007)
- Dzieci (2005 i 2004) dz, – 600m; chł – 1000m
- Dzieci (2003- 2002): dz. – 600m; chł – 1000m
- Młodzicy (2001 – 2000): dz. – 600m; chł. – 1000m
- Jun. młodsi (1999 – 1998): dz. – 1000m; chł – 2000m
 
7. NAGRODY
klasyfikacji generalnej 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników otrzymuje nagrody finansowe: 200,00zł; 150,00zł; 100,00zł
Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.

• W poszczególnych kat. wieku 3 najlepsze Panie i 3 najlepszych Panów otrzymują trofea sportowe.
• 100 pierwszych uczestników w biegu seniorów otrzyma pamiątkowe medale okolicznościowe.
Wszyscy zawodnicy biorą udział w quizie z nagrodami rzeczowymi.
 
BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY- PUCHAR PREZESA UKS „PIĄTKA PLUS” RYDUŁTOWY
W klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców 3 najlepsze dziewczęta oraz chłopcy z poszczególnych grup wiekowych otrzymują trofea i nagrody rzeczowe.
 
8. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
ZGŁOSZENIA ONLINE: Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl, www.maratonypolskie.pl oraz na oficjalnej stronie klubu UKS „ PIĄTKA PLUS „ Rydułtowy – www.uks5plus.pl . Opłata startowa w formie online wynosi 20,00 zł do 13.04.2014 r ; na nr konta: UKS Piątka Plus Rydułtowy: 39 8468 0000 0010 0031 5234 0001 , w tytule przelewu proszę wpisać : Imię i nazwisko oraz nazwę zawodów – CROSS RYDUŁTOWSKI 2015.
ZGŁOSZENIA OSOBISTE: W dniu zawodów w biurze zawodów opłata startowa wynosi 30,00 zł.
Biuro zawodów będzie się znajdować w budynku Gimnazjum nr 1 (ul. Strzelców Bytomskich 13 ) i czynne będzie od godziny 9.00. Opłata startowa przyjmowana w dniu zawodów: seniorki i seniorzy - 30,00 zł, młodzież 17-19 lat – 20,00 zł, pozostali bez opłat.
Szatnie będą się znajdować w budynku Gimnazjum nr 1 (ul. Strzelców Bytomskich 13)
 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach, lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność. W przypadku osób poniżej 18 roku życia na start muszą wyrazić zgodę rodzice lub opiekunowie prawni przez złożenie stosownego oświadczenia podpisanego w obecności przedstawiciela biura zawodów.
• Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
• Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.
• Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
• Zawodnicy biegający w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną zdyskwalifikowani.
• Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na wysokości klatki piersiowej.
• Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu.
• Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.
• Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem powyższego regulaminu.
• Organizator zapewnia napoje, poczęstunek oraz opiekę medyczną
• Interpretacja regulaminu należy do organizatora
• Wyłączność na utrwalenie przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego podczas imprezy mają osoby/firmy posiadające akredytację wydaną przez Organizatora w dniu zawodów.
• Wejście na trasę podczas imprezy jest możliwe tylko dla fotoreporterów i operatorów kamer, którzy otrzymali od Organizatora akredytację.
• W przypadku naruszenia reguł bezpieczeństwa posiadacz akredytacji ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na zdrowiu lub mieniu uczestników imprezy.
 
10. KONTAKT
Bogdan Bojko: 501 605 455
Sławomir Szurek: 607 138 901
 
Zawody są wspierane finansowo przez Miasto Rydułtowy