Aktualności

 

ZAPISY NA 23. OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY

WYDARZENIE NA FACEBOOKU - DOŁĄCZ I BĄDŹ NA BIEŻĄCO

 REGULAMIN IMPREZY 

ORGANIZATOR: Urząd Miasta Rydułtowy Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks” Uczniowski Klub Sportowy „Piątka Plus”

TERMIN I MIEJSCE: 30.08.2015 r. (niedziela) - Stadion KS „Naprzód” Rydułtowy oraz ulice miasta

PROGRAM:

14:00 - otwarcie biura zawodów

15:15 - zamknięcie biura zawodów do biegów dzieci i młodzieży

15:30 - starty biegów dzieci i młodzieży:

1. 200 m – bieg przedszkolaka – dziewczęta rocznik 2009 i młodsze

2. 200 m – bieg przedszkolaka – chłopcy rocznik 2009 i młodsi

3. 400 m – bieg dzieci młodszych – dziewczęta rocznik 2007 – 2008

4. 400 m – bieg dzieci młodszych – chłopcy rocznik 2007 – 2008

5. 600 m – bieg dzieci – dziewczęta rocznik 2005 – 2006

6. 800 m – bieg dzieci – chłopcy rocznik 2005 – 2006

7. 600 m – bieg dzieci starszych – dziewczęta rocznik 2003 – 2004

8. 800 m – bieg dzieci starszych – chłopcy rocznik 2003 – 2004

9. 800 m – bieg młodziczek – dziewczęta rocznik 2000 – 2002

10. 1000 m – bieg młodzików – chłopcy rocznik 2000 – 2002

16:00 - zamknięcie biura zawodów do biegu głównego

17:00 - start BIEGU GŁÓWNEGO - 5  KM – kobiety i mężczyźni

ok. 18:00-19:00 wręczanie nagród w biegu głównym na scenie XXIII Dni Rydułtów

W biegu głównym wprowadzono dodatkowe kategorie wiekowe wśród mężczyzn i kobiet:

K16 - 16-29 lat (rocznik 1999-1986)

K30 - 30-39 lat (rocznik 1985-1976)

K40 - 40-49 lat (rocznik 1975-1966)

K50 - 50 lat i starsze (rocznik 1965 i starsze)

M16 - 16-19 lat (rocznik 1999-1996)

M20 - 20-29 lat (rocznik 1995-1986)

M30 - 30-39 lat (rocznik 1985-1976)

M40 - 40-49 lat (rocznik 1975-1966)

M50 - 50-59 lat (rocznik 1965-1956)

M60 - 60 lat i starsi (rocznik 1955 i starsi)

ZGŁOSZENIA:

BIEG GŁÓWNY - obowiązują zapisy elektroniczne - formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie internetowej www.czasnachip.pl zakładka „zapisy”, do dnia 27 sierpnia 2015 r. Po tym terminie będzie możliwość zgłoszenia się do biegu w biurze zawodów w dniu zawodów w godz. 14:00-16:00.

UWAGA! Obowiązuje limit uczestników - 300 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia wieku i danych osobowych zawodnika oraz podpisać stosowne oświadczenia.

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY - imienne zgłoszenia należy składać w dniu zawodów w biurze zawodów w godz. 14:00–15:15, okazując dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość. Osoby, które zgłoszą się po wyznaczonej godzinie lub bez wymaganych dokumentów mogą nie zostać dopuszczone do zawodów. Biuro zawodów oraz szatnie znajdować się będą w budynku Klubu Sportowego „Naprzód” przy ul. Bema 126c.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Do startu dopuszczeni zostaną wszyscy zgłoszeni, posiadający dobry stan zdrowia, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem. Osoby niepełnoletnie obowiązane są posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

NAGRODY:

Bieg główny: klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

Kobiety

Mężczyźni

1 miejsce - 400 złotych

1 miejsce - 400 złotych

2 miejsce - 300 złotych

2 miejsce - 300 złotych

3 miejsce - 200 złotych

3 miejsce - 200 złotych

 

Bieg główny: kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

Kobiety - kategorie wiekowe

Mężczyźni - kategorie wiekowe

1 miejsce - 150 złotych

1 miejsce - 150 złotych

2 miejsce - 100 złotych

2 miejsce - 100 złotych

3 miejsce - 50 złotych

3 miejsce - 50 złotych

 

Bieg główny - kategoria najlepszy zawodnik/najlepsza zawodniczka z Rydułtów

1 miejsce - 300 złotych

2 miejsce - 200 złotych

3 miejsce - 100 złotych

Biegi dzieci i młodzieży

Nagrody rzeczowe dla pierwszej trójki dziewcząt i chłopców oraz dla najlepszego zawodnika/zawodniczki z Rydułtów

Dla najstarszego uczestnika zawodów – 100 zł

Dla najmłodszego uczestnika zawodów – upominek

Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale 

Uzyskanie nagrody w klasyfikacji generalnej w biegu głównym wyklucza otrzymanie nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

W biegu głównym nagrodzeni zostaną trzej najlepsi mieszkańcy Rydułtów, niezależnie od płci.  Uzyskanie nagrody za miejsca 1-3 w biegach dzieci i młodzieży wyklucza otrzymanie nagrody dla najlepszego zawodnika/zawodniczki z Rydułtów. 

Wręczanie nagród dla dzieci i młodzieży będzie następować sukcesywnie w trakcie trwania zawodów na stadionie KS Naprzód. Wręczanie nagród w biegu głównym nastąpi ok. godz. 18:00 - 19:00 na głównej scenie Dni Rydułtów na terenach rekreacyjnych przy KS „Naprzód”.

FINANSOWANIE

Koszty przyjazdu pokrywają uczestnicy, koszty organizacyjne ponosi organizator.

Opłata startowa w biegu głównym kobiet i mężczyzn uzależniona jest od terminu wpłaty i wynosi:

Wysokość opłaty startowej

Termin wpłaty

10 złotych

do 31 lipca

20 złotych

od 1 sierpnia do 27 sierpnia

25 złotych

w dniu zawodów (30.08.2015)

Opłata dla mieszkańców Rydułtów wynosi 1 zł., niezależnie od terminu wpłaty.

Opłatę startową należy wpłacić do dnia 27 sierpnia na konto bankowe: Rydułtowskie Centrum Kultury "FENIKS" ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy NIP: 647-249-28-35

ING BANK ŚLĄSKI Nr konta: 66 1050 1403 1000 0090 6616 6407

Tytułem: Opłata startowa - Imię i nazwisko, miejscowość

Po 27 sierpnia opłatę startową można uregulować jedynie w dniu zawodów w biurze zawodów. Opłata raz wpłacona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika. Faktury dotyczące wpłat dokonanych na konto bankowe będzie można odebrać w dniu zawodów w biurze zawodów, a faktury do wpłat dokonanych w dniu zawodów zostaną wysłane pocztą po biegu. Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza elektronicznego, uregulowanie opłaty startowej i podpisanie stosownych oświadczeń w biurze zawodów w dniu zawodów.

W biegach dzieci i młodzieży opłaty startowej nie pobiera się.

SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW IMPREZY

Bieg odbędzie się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność podczas biegu. Zawodnicy mają obowiązek poruszania się tylko wytyczonymi przez organizatora pasami dróg. Uczestnicy muszą bezwzględnie podporządkować się wszystkim poleceniom osób zabezpieczających trasę biegu. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych dolegliwości zdrowotnych zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną lub wóz techniczny, który porusza się za ostatnim zawodnikiem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Noclegi we własnym zakresie: Hotel „Górnik” w Pszowie tel: 32 455 89 57 Hotel „Gościniec Pszowski” w Pszowie tel: 32 729 18 61. Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz chłodne napoje, a w biegu głównym kobiet i mężczyzn dodatkowo ciepły posiłek. W biegu głównym pomiar czasu będzie prowadzony przy użyciu chipów elektronicznych mocowanych do buta. W biegach dzieci i młodzieży pomiar czasu będzie prowadzony ręcznie. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają zgłaszające organizacje i kluby, a w przypadku osób niezrzeszonych – osoby zgłaszające. Pobranie numeru startowego oznacza akceptację regulaminu biegu. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator. Biegowi towarzyszyć będą imprezy artystyczne związane z obchodami XXIII Dni Rydułtów.

Kontakt: Michał Kondrot (kierownik biegu) tel.: 32 4 537 473 e-mail: mkondrot@urzad.rydultowy.pl


Cross Rydułtowski - 18.04.2015

WYNIKI OPEN - CROSS RYDUŁTOWSKI 2015

WYNIKI DZIECI I MŁODZIEŻY -

CROSS RYDUŁTOWSKI 2015